bạn có thể nói rỏ hơn ko
bàn muốn bảo vệ loại nào (quá áp, thấp áp, quá tải, ngắn mạch ..... hay cái gì đó)
chứ bảo vệ MBA đường dây có tới mấy chục loại bảo vệ làm sao vẻ được đây
+++---o0o---+++
gởi bạn cái này xem trước nhé

http://www.data.webdien.com/free/dow...a7d715d64e32c5

http://www.data.webdien.com/free/dow...0baaecaa81deed

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: