Trích dẫn Gửi bởi jun2502 Xem bài viết
1 tuần đá có 1 ngày hay sao bạn? Nếu 1 tuần đc 2 ngày thì đi đá cho vui, 1 ngày chán lắm :D
Trước mắt 1 ngày thôi bạn ơi, để chốt danh sách, và khi đ