Fco 24kv 100a?
Hệ cố chì bao nhiu vậy
không biết cách tính
ngày xưa học có nói ji về hệ số chì đâu.
Chỉ biết i chảy mà!
Các huynh có thể nói rỏ giúp hông vậy
thank !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: