Tiêu chuẩn AS 4070

Tiêu chuẩn này được hiệu chỉnh dựa trên tiều chuẩn Australia EL-024, tiêu chuẩn chống sét cho các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn hệ thống điện, chế tạo tủ điện trong việc cài đặt thiết bị chống xung nhiễu điện cho MEN systems. Việc cài đặt thiết bị chống xung nhiễu điện phỏng theo tiêu chuẩn này sẽ cung cấp sự bảo vệ cho các thiết bị kết nối phía sau, cũng như các nhánh phân phối.

Dowload here

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: