Các bac giúp mình với. Mình đang xây dựng chưa trình sửa chữa, thí nghiệm rơ le trong nhà máy nhưng mà mình thiếu tài liệu nhiều quá. Các bác ai có tài liệu rơ le kỹ thuật số nói rõ chức năng theo tiêu chuẩn ANSSI và nguyên lý theo từng chức năng của rơ le không? Các bac nào có tài liệu chuẩn SEL-311 bằng tiếng việt và DRS thì giúp minh với.
Thanks các bác nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: