mình có 3 sơ đồ: cột néo, đỡ, dừng. mình muốn hỏi
tính lực căng dây dẫn khi đứt dây chống sét (cột néo)
tính lực căng dây chống sét khi đứt dây dẫn (cột néo).
khi đã biết lực căng dây dẫn max, đứt dây, lực căng dây chống sét max, đứt dây,

http://www.data.webdien.com/free/dow...f110768a6a9d66

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: