Hai kiểu mắc Shunt - Series
Mắc theo kiểu song song (Shunt)

Thiết bị chống xung sét bằng cách mắc theo kiểu shunt có thể chống sét ở mức cơ bản nhất. Tất cả các thiết bị Shunt này được mắc giữa dây pha và dây trung tính hoặc đất trên board chuyển mạch chính tùy thuộc vào hệ thống điện,trong trường hợp này dây trung tính – đất phải được quy định rõ. Các thiết bị Shunt này hoạt động hiệu quả hơn so với các loại kẹp chống quá áp trong việc định hướng cho dòng sét xuống đất, tuy nhiên khả năng làm suy giảm cường độ dòng sét lại bị giới hạn hơn so với loại kẹp chống quá áp. Thiết bị Shunt thích hợp để bảo vệ các hệ thống bơm, điều hòa nhiệt độ và chiếu sáng


Mắc theo kiểu nối tiếp (Series)

Các thiết bị chống sét theo kiểu nối tiếp thì sử dụng các bộ lọc thông thấp. Những bộ lọc này được mắc nối tiếp với tải, có nhiều loại bộ lọc một pha và ba pha với tầm điện áp hoạt động, khả năng đáp ứng xung sét khác nhau. Kỹ thuật lọc cho phép giới hạn cường độ và giảm độ dốc cạnh xung sét và cảm ứng dọc theo đường dây. Các bộ lọc này có khả năng giảm quá áp và bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm như:máy tính,thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử khác.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: