Cho em hỏi cách tính sụt áp trên đường dây điên. Nguồn là DC?
+++---o0o---+++
Các tiền bói giúp mình với.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: