• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
   Tham gia
   11-08-2010
   Bài viết
   31
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài

   Mặc định Dò đường của robot


  2. #2
   Tham gia
   19-05-2012
   Bài viết
   21
   Cảm ơn
   33
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Dò đường của robot

   theo mình thì làm con robot dò đường để chơi thì mình chỉ cần dùng 2 cái KDTT là được phải ko nhỉ

  3. #3
   Tham gia
   08-05-2012
   Địa chỉ
   Ho Chi Minh City
   Bài viết
   495
   Cảm ơn
   38
   Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài

   Mặc định Ðề: Dò đường của robot

   Robot robocon2011 đây
   Code:
   #define  gtbien  0b11111111
   #define  tt    0b11100111
   #define  trai1p  0b11110111
   #define  trai2p  0b11110011
   #define  trai3p  0b11111011
   #define  trai4p  0b11111001
   #define  trai5p  0b11111101
   #define  trai6p  0b11111100
   #define  trai7p  0b11111110
   
   #define  phai1p  0b11101111
   #define  phai2p  0b11001111
   #define  phai3p  0b11011111
   #define  phai4p  0b10011111
   #define  phai5p  0b10111111
   #define  phai6p  0b00111111
   #define  phai7p  0b01111111
   
   #define  qvach   0b00000000
   #define  qvach1  0b00011111
   #define  qvach2  0b00001111
   #define  qvach3  0b00000111
   #define  qvach4  0b00000011
   #define  qvach5  0b00000001
   #define  qvach6  0b11111000
   #define  qvach7  0b11110000
   #define  qvach8  0b11100000
   #define  qvach9  0b11000000
   #define  qvach10  0b10000000
     
   #define  min  19
   #define  max  190
   #define  trai  OCR2
   #define  phai  OCR0
   
   unsigned char  qv , a , b ;
   void ctdoline(unsigned char i)
   {
   PORTB.1=1;
   PORTB.0=1;
   trai=190;   // 210 duoi 24V 190 tren 24V
   phai=190;
   while(qv<i)
   {  
      
     
          /*bat dau dem vach */
    
           
        if(PINA==qvach||PINA==qvach1||PINA==qvach2||PINA==qvach3||PINA==qvach4||PINA==qvach5||PINA==qvach6)
       {  
        ++qv;
        while((PINA!=tt)&&(PINA!=trai1p)&&(PINA!=trai2p)&&(PINA!=phai1p)&&(PINA!=phai2p)&&(PINA!=gtbien))
        {
        PORTB.0=1;
        PORTB.1=1;
        trai=max;
        phai=max; 
        }
       }
              /* bat dau do line */
     
     if(PINA==tt)
       {trai=max;phai=max;}
     if(PINA==trai1p)
       {trai=min*9;phai=max;}
     if(PINA==trai2p)
       {trai=min*7;phai=max;}
     if(PINA==trai3p)
       {trai=min*6;phai=max;}
     if(PINA==trai4p)
       {trai=min*4;phai=max;}
     if(PINA==trai5p)
       {trai=min*3;phai=max;}
     if(PINA==trai6p)
       {trai=min*1;phai=max;}
     if(PINA==trai7p)
       {trai=min*0;phai=max;}
     
     if(PINA==phai1p)
       {trai=max;phai=min*9;}
     if(PINA==phai2p)
       {trai=max;phai=min*7;}
     if(PINA==phai3p)
       {trai=max;phai=min*6;}
     if(PINA==phai4p)
       {trai=max;phai=min*4;}
     if(PINA==phai5p)
       {trai=max;phai=min*3;}
     if(PINA==phai6p)
       {trai=max;phai=min*1;}
     if(PINA==phai7p)
       {trai=max;phai=min*0;}
     
   }
    trai = 0;
    phai=0;
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=0;
    qv= 0;    
   }
   void ctdoline2(unsigned char i)
   {
   #define  min   12
   #define  max  120
   PORTB.1=1;
   PORTB.0=1;
   trai=120;
   phai=120;
   while(qv<i)
   {           /*bat dau dem vach */
     if(PINA==qvach)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach2)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach3)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach4)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach5)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach6)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach7)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach8)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach9)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach10)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
   
     
   
               /* bat dau do line */
     if(PINA==tt)
       {trai=max;phai=max;}
     if(PINA==trai1p)
       {trai=min*9;phai=max;}
     if(PINA==trai2p)
       {trai=min*7;phai=max;}
     if(PINA==trai3p)
       {trai=min*6;phai=max;}
     if(PINA==trai4p)
       {trai=min*4;phai=max;}
     if(PINA==trai5p)
       {trai=min*3;phai=max;}
     if(PINA==trai6p)
       {trai=min*1;phai=max;}
     if(PINA==trai7p)
       {trai=min*0;phai=max;}
     
     if(PINA==phai1p)
       {trai=max;phai=min*9;}
     if(PINA==phai2p)
       {trai=max;phai=min*7;}
     if(PINA==phai3p)
       {trai=max;phai=min*6;}
     if(PINA==phai4p)
       {trai=max;phai=min*4;}
     if(PINA==phai5p)
       {trai=max;phai=min*3;}
     if(PINA==phai6p)
       {trai=max;phai=min*1;}
     if(PINA==phai7p)
       {trai=max;phai=min*0;}
     
   }
    trai = 0;
    phai=0;
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=0;
    qv= 0;    
   }
   
   void chayquavach()
     {
     PORTB.1=1;
     PORTB.0=1;
     trai=140;
     phai=140;
     delay_ms(1000);
     }    
   void quaytrai()   // banh trai quay nghich , phai thuan
     {
      while((PINA!=phai5p)&&(PINA!=phai6p)&&(PINA!=trai7p))
     {
     PORTB.1=0;
     PORTB.0=1;
     trai=150;    //150
     phai=100;  //90
      }
     while((PINA!=phai3p)&&(PINA!=phai1p)&&(PINA!=trai2p)) 
     {
     PORTB.1=0;
     PORTB.0=1;
     trai=130;
     phai=125;
     }  
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
     } 
   void quaytrai2()   // banh trai quay nghich , phai thuan
     {
      
     while((PINA!=phai1p)&&(PINA!=tt)&&(PINA!=trai1p)) 
     {
     PORTB.1=0;
     PORTB.0=1;
     trai=140;
     phai=160;
     }  
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
     } 
   void quaytri3()
     {
     while(PINA!=gtbien)
         {
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=1;
       trai=140;
       phai=140;
         }
       while(PINA!=phai3p)
         { 
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=1;
       trai=140;
       phai=170;
       }
         trai=0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
       }
     
        
   void quayphai()   // banh trai quay nghich , phai thuan
     {
     while((PINA!=trai5p)&&(PINA!=trai6p)&&(PINA!=trai7p))
     {
     PORTB.1=1;
     PORTB.0=0;
     trai=140;
     phai=200;
     }
     while(PINA!=tt&&PINA!=trai1p&&PINA!=phai1p) 
     {
     PORTB.1=1;
     PORTB.0=0;
     trai=120;
     phai=120;
     }  
       trai = 0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
     } 
   void ctlaylua()
     { 
     while(PINC.6==1)
      {
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=0;
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.6=1;
       PORTB.7=1;
       }
       PORTB.6=0;
       PORTB.7=0;
       PORTB.5=1;
       PORTB.4=1;
       delay_ms(600);
       while(PINC.7==0)
       {  
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       PORTB.7=1;
       delay_ms(800);
      }
   
   void cttraolua()
     {  
       while(PINC.6==1)
      {
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=0;
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.6=1;
       PORTB.7=1;
       }
       PORTB.6=0;
       PORTB.7=0;
       PORTB.5=1;
       delay_ms(600);
       while(PINC.7==0)
       {
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.5=0;
       PORTB.7=1;
       delay_ms(1800);
     }
   void ham()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=0;
         phai=0;
         } 
   void hamdy()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=220;
         phai=220;
        delay_ms(100);
         trai=0;
         phai=0;
        }  
   
               
   void lui()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=130;
         phai=130;
         delay_ms(850);
         trai=0;
         phai=0;
         }
   void lui2()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=180;
         phai=180;
         delay_ms(1200);
         trai=0;
         phai=0;
         }
   void lui3()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=130;
         phai=130;
         delay_ms(1000);
         trai=0;
         phai=0;
         }      
   void keotay()
     { 
     while(PINC.4==0)
       {
        PORTB.7=1;
       }
       PORTB.7=0;
       
       }
   void ctlayngonlua()
       {
         while(PINC.7==0)
       {  
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       while (PINC.6==1)
       {
       PORTD.1=1;
       PORTD.0=1;
       }
       PORTD.0=0;     
       PORTD.1=0;
       PORTD.4=1;
       PORTD.5=1;
       delay_ms(5000);
       PORTD.4=0;
       PORTD.5=0;
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
        delay_ms(200);
       while(PINC.7==0)
       {  
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       PORTD.1=1;
       
       delay_ms(300);
       }
   void ctthangonlua()
   {
   }    
       
   void main(void)
   {
   // Declare your local variables here
   
   // Input/Output Ports initialization
   // Port A initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
   PORTA=0x00;
   DDRA=0x00;
   
   // Port B initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T 
   PORTB=0x04;
   DDRB=0xFB;
   
   // Port C initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
   PORTC=0x00;
   DDRC=0x00;
   
   // Port D initialization
   // Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=0 State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
   PORTD=0x4C;
   DDRD=0xB3;
   
   // Timer/Counter 0 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: 125.000 kHz
   // Mode: Phase correct PWM top=FFh
   // OC0 output: Non-Inverted PWM
   TCCR0=0x63;
   TCNT0=0x00;
   OCR0=0x00;
   
   // Timer/Counter 1 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: Timer 1 Stopped
   // Mode: Normal top=FFFFh
   // OC1A output: Discon.
   // OC1B output: Discon.
   // Noise Canceler: Off
   // Input Capture on Falling Edge
   // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
   // Input Capture Interrupt: Off
   // Compare A Match Interrupt: Off
   // Compare B Match Interrupt: Off
   TCCR1A=0x00;
   TCCR1B=0x00;
   TCNT1H=0x00;
   TCNT1L=0x00;
   ICR1H=0x00;
   ICR1L=0x00;
   OCR1AH=0x00;
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BH=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   
   // Timer/Counter 2 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: 125.000 kHz
   // Mode: Phase correct PWM top=FFh
   // OC2 output: Non-Inverted PWM
   ASSR=0x00;
   TCCR2=0x64;
   TCNT2=0x00;
   OCR2=0x00;
   
   // External Interrupt(s) initialization
   // INT0: Off
   // INT1: Off
   // INT2: Off
   MCUCR=0x00;
   MCUCSR=0x00;
   
   // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
   TIMSK=0x00;
   
   // Analog Comparator initialization
   // Analog Comparator: Off
   // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
   ACSR=0x80;
   SFIOR=0x00;
   
   while (1)
      {
      if(PINC.2==0)
      {
      ctlaylua();
      }    
      if(PINC.3==0)
      {
      cttraolua();
      }
      if(PINC.4==0)
       {
           
        PORTB.5=1;
        delay_ms(1);
       }
       
      if(PINC.5==0)
      {
       PORTB.5=1;
       PORTB.4=1;
       delay_ms(1);
      }
      if(PIND.6==0)
      {
       PORTB.6=1;
       PORTB.7=1;
       delay_ms(1);
       }
      if(PINB.2==0)
      {
      PORTB.6=0;
      PORTB.7=1;
      delay_ms(1);
      } 
      else
      {
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       PORTB.7=0;
       PORTB.6=0;
      }
      
      if( PINC.0==0)          //  SAN XANH
      {   
          ctdoline(1);
          ham();
          quaytrai();
          ctdoline(4);
          ctdoline2(1);
          ham();
          lui();
          ctlaylua();
          ctdoline(1);
          quaytrai();
          ctdoline(8);
          ctdoline2(1);
          ham();
   //       lui3();
   //       cttraolua();
   //       ctdoline(1);
   //       quaytrai();
   //       ctdoline(1);
   //       ctdoline2(1);
   //       quaytrai();
   //       ctdoline(1);
   //       ctdoline2(1);
   //       quayphai();
   //       ctdoline(1);
   //       ctdoline2(1);
   //       ham();
          
          
          
   //        ham();
   //        ctdoline(3);
   //        ctdoline2(1);
   //        ham();
   //        ctlayngonlua();
   //        lui3();
   //        quaytrai2();
   //        ctdoline(6);
   //        quaytrai();
   //        ctdoline(8);
   //        quaytrai();
   //        ctdoline(4);
   //        ctthangonlua();
   
   
   
   
       
      }
      };
   }
   Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 30-06-2012 lúc 22:48. Lý do: cho vào thể code
   Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.

  4. #4
   Tham gia
   16-04-2012
   Bài viết
   90
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài

   Mặc định Ðề: Dò đường của robot

   Son_bg9x viết chương trình cho robot đừng dùng 89 viết. Bạn dùng PIC hay AVR mà làm. Thân!

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Đấu nối dây cho sạc Robot 02 AJH
   Bởi dongbaclangtu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 16-10-2013, 07:53
  2. Đồ án robot dò đường
   Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 05-01-2013, 08:39
  3. Giáo trình dạy làm robot - bản tiếng Anh
   Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 10-12-2012, 15:41
  4. Robot hàn tự động
   Bởi levietsanh trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 04-11-2012, 19:32
  5. Thảo luận - arm robot
   Bởi pibamami trong diễn đàn PLC
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 24-10-2012, 00:44
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016