• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   23-03-2011
   Bài viết
   30
   Cảm ơn
   10
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Giúp e bài tập cơ bản atmega16 viết = C

   Chuyện là: e là sinh viên điện Cn năm nay e đang học VDK hoc về ATMEGA 16 VIẾT = C
   không phải chuyên ngàng nên được học ít lắm. có nhiều thứ chưa hiểu, Anh chị nào có các bại tập cơ bản của cái này up cho em với. VD như sáng các led từ 1 đến 8 rồi tắt sau đó 5s thì sáng ngược lại,. CHÚ THÍCH Ý NGHĨA TỪNG CÂU LỆNH CHO E VỚI. THANK

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   27-09-2011
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   1
   Thanked 2 Times in 1 Post

   Mặc định Ðề: Giúp e bài tập cơ bản atmega16 viết = C

   em koi bai nay kui
   /************************************************** ***
   This program was produced by the
   CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
   Automatic Program Generator
   © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
   http://www.hpinfotech.com

   Project :
   Version :
   Date : 10/15/2011
   Author :
   Company : CD CONG THUONG TP.HCM
   Comments:

   Chip type : ATmega16
   Program type : Application
   Clock frequency : 4.000000 MHz
   Memory model : Small
   External RAM size : 0
   Data Stack size : 512
   ************************************************** ***/

   #include <mega32.h>
   #include <delay.h>
   unsigned char a,b,c,x,y,z;

   void main(void)
   {
   // Declare your local variables here

   // Input/Output Ports initialization
   // Port A initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=P
   PORTA=0x01;
   DDRA=0x00;

   // Port B initialization
   // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
   // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
   PORTB=0x00;
   DDRB=0xFF;

   // Port C initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
   PORTC=0x00;
   DDRC=0x00;

   // Port D initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
   PORTD=0x00;
   DDRD=0x00;

   // Timer/Counter 0 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: Timer 0 Stopped
   // Mode: Normal top=FFh
   // OC0 output: Disconnected
   TCCR0=0x00;
   TCNT0=0x00;
   OCR0=0x00;

   // Timer/Counter 1 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: Timer 1 Stopped
   // Mode: Normal top=FFFFh
   // OC1A output: Discon.
   // OC1B output: Discon.
   // Noise Canceler: Off
   // Input Capture on Falling Edge
   // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
   // Input Capture Interrupt: Off
   // Compare A Match Interrupt: Off
   // Compare B Match Interrupt: Off
   TCCR1A=0x00;
   TCCR1B=0x00;
   TCNT1H=0x00;
   TCNT1L=0x00;
   ICR1H=0x00;
   ICR1L=0x00;
   OCR1AH=0x00;
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BH=0x00;
   OCR1BL=0x00;

   // Timer/Counter 2 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: Timer 2 Stopped
   // Mode: Normal top=FFh
   // OC2 output: Disconnected
   ASSR=0x00;
   TCCR2=0x00;
   TCNT2=0x00;
   OCR2=0x00;

   // External Interrupt(s) initialization
   // INT0: Off
   // INT1: Off
   // INT2: Off
   MCUCR=0x00;
   MCUCSR=0x00;

   // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
   TIMSK=0x00;

   // Analog Comparator initialization
   // Analog Comparator: Off
   // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
   ACSR=0x80;
   SFIOR=0x00;

   while (1)
   {
   if(PINA.0==0) //Press button
   while (1)
   {
   //led bit sang tu 1 to 8_chieu tu trai wa
   for(z=0;z<3;z++)
   {
   x=0b00000001;
   y=0b10000000;
   for(a=0;a<8;a++) //lap lai 8 lan
   {
   PORTB=x;
   x=x<<1;
   delay_ms(30);
   }
   //led bit sang tu bit 1 to 8_chieu tu phai wa
   for(a=0;a<8;a++)
   {
   PORTB=y;
   y=y>>1;
   delay_ms(30);
   }


   }

   for(z=0;z<3;z++) // led bit nhay chan le
   {
   PORTB=0b01010101;
   delay_ms(30);
   PORTB=0b10101010;
   delay_ms(30);

   }
   for(z=0;z<3;z++) //led bit nhap nhay
   {
   PORTB=0xff;
   delay_ms(30);
   PORTB=0x00;
   delay_ms(30);

   }
   //led bit sang tubit 1 to 8
   for(z=0;z<3;z++)
   {
   x=0b00000001;
   y=0b10000000;
   for(a=0;a<8;a++)
   {
   PORTB=x;
   x=PORTB|x<<1;
   delay_ms(50);
   }
   for(a=0;a<8;a++) //led bit nguoc lai
   {
   PORTB=y;
   y=PORTB|y>>1;
   delay_ms(50);

   }


   }

   for(z=0;z<3;z++) //led bit sang giua ra ngoai
   {
   PORTB=0b00011000;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00111100;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b011111110;
   delay_ms(50);
   PORTB=0xff;
   delay_ms(50);

   }
   //led chop tat
   for(z=0;z<1;z++)
   {


   PORTB=0xff;
   delay_ms(500);
   PORTB=0x00;
   delay_ms(200);
   PORTB=0xff;
   delay_ms(100);
   PORTB=0x00;
   delay_ms(80);
   PORTB=0xff;
   delay_ms(50);
   PORTB=0x00;
   delay_ms(30);
   }

   for(z=0;z<3;z++)
   {
   PORTB=0b11110000;
   delay_ms(100);
   PORTB=0b00001111;
   delay_ms(100);   }
   for(z=0;z<3;z++)
   {
   PORTB=0b10000000;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b01000000;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00100000;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00010000;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00001000;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b0000100;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00000010;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00000001;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10000001;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b010000001;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00100001;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00010001;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00001001;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00000101;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00000011;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10000011;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b01000011;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00100011;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00010011;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00001011;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00000111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10000111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10000111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b01000111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00100111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00010111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00001111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10001111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b01001111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00101111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00011111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10011111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b01011111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b00111111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b10111111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0b01111111;
   delay_ms(50);
   PORTB=0xff;   }


   }

   }
   }:

  3. The Following 2 Users Say Thank You to thưeddien For This Useful Post:


  4. #3
   Tham gia
   23-03-2011
   Bài viết
   30
   Cảm ơn
   10
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Giúp e bài tập cơ bản atmega16 viết = C

   thak ban nha. ban hoc truong CT a
   +++---o0o---+++
   Bạn học trường cd CT a Năm mấy vậy bạn. Cho mình làm quen với có gì chỉ mình thêm, bạn có học thầy Quang ko

  Trả lời với tài khoản Facebook