các bạn ơi cho mình hỏi.cách lắp bóng diện huỳnh quang với.ma bóng huỳnh quang không cần chấn lưu và state có sáng được không? giúp mình vối.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: