Mình đang làm bài tập cần lập trình s7-200 cho một bóng đèn sáng trong 500s đầu sau đó tắt trong 800s tiếp theo, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mới bắt đầu học nên tưởng dễ mà làm mãi chưa xong. Ae vào phẩy tay hộ cái.Thanks:)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: