Bực quá, hổng lẽ đưa 1 cái quatest cho bác xem nhỉ