Theo như tôi biết thì chỉ với 1 dây Pha (Lửa) người ta có thể nối đất thay thế dây Nguội (mát).
Nhưng với 1 dây N(mát) thì người ta sẽ dùng được vào việc gì không??? Ví dụ như họ xin câu điện từ nguồn A dây Pha (Lửa) nhưng xa quá thiếu dây nên xin câu nhờ dây N (mát) từ nguồn B gần hơn.
Như vậy với trường hợp của bạn stranger87 tôi xin hỏi:
*câu hỏi một: dây Pha Lửa lấy từ nguồn A và dây Nguội lấy từ nguồn B sử dụng có an toàn lưới điện & thiết bị không?(có khả năng 2 dây lấy từ 2 MBA khác nhau (khác quận).)
* câu hỏi hai : Hình thức trên có thể gọi là trôm điện được không?
* câu hỏi ba: khi một trong hai nguồn điện bị cúp, thì với nguồn cọn lại có thể dẫn ngược trở lên điện lưới công tơ bên kia khong?
Cám ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: