Tại sao khi hoà đồng bộ 2 lưới điện cao áp(110kv) với nhau bắt buộc phải cùng điện áp,góc lệch pha(có cho phép sai số).Nếu như điện áp và góc lệch không đúng với điều kiện cho phép mà vẫn đóng MC để hoà 2 nguồn thì sẽ xảy ra hiện tượng gì ở cả 2?
Theo mình hiểu thì góc lệch pha nghĩa là phải đảm bảo cho các pha phải trùng nhau và đúng thứ tự pha và điện áp giữa 2 nguồn phải gần bằng nhau.Nếu 3 pha không trùng nhau và không đúng thứ tự pha(lệch pha)thì xảy ra vấn đề gì?Điện áp chênh lệch giữa 2 nguồn quá nhiều thì xảy ra hiện tượng gì?Nguyên tắc mình chỉ hiểu vậy còn cơ bản như thế nào thì mình chưa thật sự hiểu hết rất mong sự giúp đỡ của anh chị em WD?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: