ở phần nguyên li hoạt động thì em thấy không biết làm như thế nào ?ai có thể chỉ em nguyênlis khong akj.
trình bày dưới dạng slide càng tốt mà đặc biệt là có hình ảnh minh họa thfi tốt quá.vì thực chất em cũng chưa đk học về cái này ak

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: