CHUẨN ĐOÁN BLOC CÔNG SUẤT DÒNG
1/20 3705W 0.4 AMPE
1/16 48.87W 0.5 AMPE
1/12HP 62.5W 0.6 AMPE
1/8HP 93.75W 0.9-1.1 AMPE
1/7HP 120W 1-1.2 AMPE
1/6HP 125W 1.2 AMPE
1/5HP 100W 1.4 AMPE


ANH EM COI CÓ ZI BỔ SUNG DÙM MÌNH

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: