có bác nào hiểu cụm từ "busbar arrangements" giải thích giùm em với. Có phải nó là các kiểu sắp xếp thanh cái?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: