Thông thường bộ điều áp tín hiệu đưa vào là TI dòng phía 110KV và TU áp phía 22KV để điều áp.Nhưng ở một số trạm thì có hai TU phía 22 đó là TU thanh cái và TU đầu cực MBA phía 22.Vậy thì tín hiệu TU nào đưa vào ưu tiên vì sao?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: