Hội thảo quốc tế về chuyên đề chống sét tại Tây Ban Nha
.
Đây là lần đầu tiên hội thảo tầm quốc tế về chống sét diễn ra tại Valencia (Tây Ban Nha) với sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia và các tổ chức (phòng thí nghiệm, công ty, trường đại học, ...) trên toàn thế giới tham gia diễn thuyết như: Christian Macanda (CITEL) có bài diễn thuyết về “chất lượng nguồn điện AC và thiết bị cắt lọc sét”, “đánh giá về hệ thống chống sét tại trạm biến áp cao thế” của Ernesto Noriega (Paradise Electric Consult Ltd), ...
Các chủ đề thảo luận tại hội nghị:
1. Thiết kế đặc biệt, kinh nghiệm và thực hành
Nhìn lại kinh nghiệm, tri thức ở các quốc gia khác nhau.
Bảo vệ khu vực mở.
Kinh nghiệm thiết lập hệ thống ESE trong vùng có mật độ dông sét cao.
Các công trình di sản.
Khác
2. Phòng thí nghiệm và phương pháp thử nghiệm tại chỗ (cố định)
Phòng thí nghiệm điện áp cao theo tiêu chuẩn thử nghiệm.
Phòng thí nghiệm cố định.
Phòng thí nghiệm điện áp cao ngoài trời.
Thống kê về thiết bị ESE trên toàn thế giới.
Phòng thí nghiệm cố định về thiết bị phân tán điện tích.
Khác.
3. Vật lý học về sét và tiêu chuẩn.
Các mô hình chống sét mới.
Nguyên tắc chống sét và thực hành.
Tiêu chuẩn chống sét mới đối với ESE.
Ứng dụng dựa trên tiêu chuẩn ESE.
Hiệu quả thuần túy của tiêu chuẩn.
Khác.
4. Linh tinh
Sự phát triển bền vững trong chống sét.
So sánh giá giữa hệ thống chống sét thông thường và hệ thống ESE.
Hệ thống tiếp địa.
Ứng dụng cảnh báo (phát hiện) dông sét và tiêu chuẩn.
Khác.

Lightning Solution

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: