Em nghĩ là khi mình đó hay cắt 1 bộ tụ thì dòng lớn .Máy cắt toi vậy làm thế nào

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: