Chào các bạn.
Tôi đọc thấy trên đồng hồ đếm điện và ở một tài liệu nào đó những từ như "vô công" và "hữu công".Vậy bạn nào có hiểu biết về ý nghĩa và công dụng của những từ này thì xin vui lòng nhín chút thì giờ giải thích giúp tôi nhé.Xin gửi lời cảm ơn trước!
Xin chào.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: