các bạn ơi chi giúp mình với,cho minh hỏi:
1.mình đọc một số tài liệu vê động cơ vạn năng có tài liệu nói tốc độ động cơ này đạt 10.000v/p.nhưng cũng có tài liệu nói 30.000v/p vậy chính xác tốc độ của no là bao nhiêu?
2.tốc độ của từ trường là 3000 mà sao động cơ vạn năng lại có được tốc độ lớn vậy?
3.có 2 động cơ cùng là 2p=2 quấn dây giống nhau.nhưng cổ góp của 1 đ/c thì có 24 phiến góp,còn đ/c kia có 12 phiến góp.có phải là động cơ có 24 phiến góp chạy nhanh hơn không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: