có anh em nào biết bộ điều khiên datakom 307 không? em găp một vấn đề là con cóc đề không đề được .lý do cái chân sô19 nó bị hư rồi bay giờ em cần một chân khác để thay thế chân sô19. các anh em nao biế xin chỉ dùm. em cần gấp lăm.......

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: