chào cả nhà!em là thành viên mới còn non và xanh lắm rất mong nhận được sự quan tâm của gia đình. Trong mạng điện có điểm nối đất của trung tính nhằm mục đích: TĂNG TỔNG TRỞ THỨ TỰ KHÔNG VÀ GIẢM Io CỦA HỆ THỐNG. Em muốn hỏi tổng trở thứ tự không là gì? Và trong các yêu cầu của CSV là: không được làm việc khi quá điện áp nội bộ, là như thế nào?thank cả nhà nhiều!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: