Em chạy file ecodial để text kết quả tính bằng tay , mà bị báo lỗi
"the compensated power factor is lower than the required overall power factor 0.95.
You haven't installed a capacitor bank"
Em kiếm trong ecodial không thấy có tụ bù. vậy em nên làm thê nào ạ?
Đây là file bài của em http://www.data.webdien.com/free/dow...a32747a3ed0a1e
Mong moị người giúp đỡ :(

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: