Có bạn nào rành cho mình hỏi một chút ?
Tại làm sao mà đối với hệ thống nối đất chống sét và nối đất an toàn điện thì điện trở càng nhỏ càng tốt còn đối với nối đất trong mạng IT thì lại yêu cầu nối đất qua một tổng trở vô cùng lớn. Còn đối với mạng TN-C và TN-S thì lại yêu cầu nối đất lặp lại (mục đích để tăng điện trở cách điện)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: