các bác giúp e với.e có 2 nhà máy nhiệt điện NĐ1 có công suất 300MW NĐ2 có công suất 150 MW. như vậy nhà máy 1 làm nhiệm vụ phát kinh tế hay là cân bằng công suất vậy. em đang làm đồ án môn lưới.thanhk

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: