E là dân điện nhưng ko phải dân hệ thống điện lên cái môn bảo vệ rơ le ko được học. Nhưng h đi làm thì lại cần tới nó đã tìm tài liệu trên mạng rùi và có đọc nhưng vẫn còn một số thắc mắc mong được giải đáp:
1 . Nguyên lý và phạm vi Ứng dụng của bảo vệ thấp áp và cao áp, cái này ở mạng hạ áp nó có rơ le chế tạo sẵn rùi nhưng mạng hạ áp thì em ko biết thế nào ?
2 . Đối với sơ đồ nối máy biến dòng theo sơ đồ Y đủ và Y thiếu thì hệ số nhạy cảm của nó được thành lập và tính như thế nào?
3 . Tài liệu về sơ đồ TI nối theo sơ đồ bộ lọc thứ tự không ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: