Đối mặt với gia tăng năng lượng sản xuất và nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch, Trung Quốc đã công bố một kế hoạch tác động trên cả hai lĩnh vực.
Để tìm hiểu thêm về triển vọng năng lượng mặt trời trong nước của Trung Quốc, chúng tôi phỏng vấn Chris Brown, tổng giám đốc của Gateway Cleantech châu Á. Dưới đây là những điểm thị trường hiện tại và những thách thức phía trước.

Cục Quản lý năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA) tuần trước công bố mục tiêu công suất năng lượng mặt trời đạt 15 GW vào năm 2015. Đây là một sự gia tăng 50% so với kế hoạch trước đây.
Mục tiêu mới này đánh dấu nỗ lực mới của Trung Quốc để tạo ra một thị trường năng lượng mặt trời trong nước. Hiện tại năng lực sản xuất của Trung Quốc là khoảng 30 đến 40 GW. Tuy nhiên, trong năm nay, quy mô thị trường tiêu thụ là khoảng 2 GW. Là một nước xuất khẩu các module năng lượng mặt trời trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp là một điểm yếu của Bắc Kinh trong năm hoặc sáu năm qua.

Sản xuất dư thừa modun PV đã làm trầm trọng thêm tình hình. Trung Quốc thấy cách giải quyết tốt nhất là biến mình thành người tiêu dùng chính của các sản phẩm năng lượng mặt trời.
Cách Trung Quốc phát triển thị trường năng lượng mặt trời là gây tranh cãi, nhưng ý định, tập trung và phân bổ kinh phí là rõ ràng. Năm 2011, Trung Quốc đã giải quyết hai nhu cầu quan trọng để tạo ra một thị trường mạnh trong nước - thuế xuất thống nhất và cơ sở hạ tầng truyền dẫn cho năng lượng tái tạo.

Trong tháng Bảy, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) công bố kế hoạch tạo ra mức thuế xuất thống nhất toàn quốc. Mức thuế đề xuất là đáp ứng đủ cho các dự án năng lượng mặt trời trong nước.
Một phần của kế hoạch năng lượng mặt trời công suất mới, NEA tìm kiếm sự giúp đỡ quốc tế trong việc xây dựng mới cơ sở hạ tầng truyền dẫn. Ủy ban thừa nhận có rất nhiều vấn đề về kết nối các dự án năng lượng tái tạo với lưới điện đang dùng do thiếu chuyên môn kỹ thuật.

Đầu tư nước ngoài và chuyên môn công nghệ đã được dùng nhưng quản lý yếu kém. Cho phép người nước ngoài làm việc với các kỹ sư Trung Quốc xây dựng đường UHV mới cho thấy một sự cởi mở và trung thực trong việc giải quyết vấn đề truyền dẫn.

Thị trường năng lượng của Trung Quốc là rời rạc và thực hiện chính sách năng lượng tái tạo trên toàn quốc là khó khăn. Mục tiêu năng lượng mặt trời là ưu tiên trước mắt, tuy nhiên, Bắc Kinh đang khẩn trương làm việc để trở thành người tiêu dùng chính các sản phẩm năng lượng mặt trời của riêng của nó.
http://www.vtcomtech.com/en/Market-N...ng-mt-tri.html

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: