Nhờ các cao thủ M&E nào có bản vẽ thiết kế phần điện cho nhà máy xử lý nước ngầm và cấp nước cho khu công nghiệp thì cho mình xin tham khảo với. Cảm ơn và sẽ hậu tạ .

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: