mong các pro giúp mình với. Cô giáo cho câu hỏi để thảo luận là:
- sơ đồ nguyên lý của nhà máy nhiệt điện dầu? giải thích sơ đồ?
- các thiết bị chính?
mình tìm trên mạng mà không có. mong các pro ai biết giúp mình với
THANKS !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: