Các anh cho em hỏi, aptomat cỡ nhỏ loai B,C,D là gì vậy?
Aptomat thi em hiểu, nhưng có thêm loại B,C,D thì em chưa bao giờ nghe thấy cả.
Em cảm ơn cả nhà!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: