Tình hình em đang xây dựng quy chuẩn thiết kế chi tiết hệ thống thang cáp,nhưng tài lại về hệ thống này còn ít trên mạng .Mong a/e trên diễn đàn góp ý và cho em xin 1 số bản vẽ về hệ thống đó.và em cũng đã có 1 số bản vẽ về nó.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: