cám ơn bác rất nhiều bài viết của bác thật hữu ích cho những người như e. cam ơn bác nhé