Hi mọi người em dang cần một ít tài liệu về chống sét, lọc sét cho hệ thống tủ điện phân phối nguồn. Mọi người ai có sent cho mình với:

email: phanbinhtoan@gmail.com
hoặc toanpb.cdit@vnpt.com.vn

thank!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: