Anh em nào có tài liệu về nhà máy nhiệt điện cho em xin chút chút được hem zậy.Em định xin vào nhà máy nhiệt điện ý mà.
Em xin cảm ơn trước ! nếu anh em nào có tài liệu về nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ thì cho em chút nha. Em vô cùng cảm ơn ánh

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: