Tình hình là e có mấy câu này khó nhai quá tìm tài liệu mãi k thấy ai có tài liệu liên quan hoặc có thể trả lời cụ thể giúp e với mong mọi người giúp đỡ k ném đá e rất cảm ơn :
1. Nguyên lý MBA tự ngẫu
2. Tại sao gọi là điện tự dùng. Nhiệm vụ của điện tự dùng.
3. Bản vẽ các sơ đồ mạch điện nhất thứ :
- Sơ đồ một hệ thống thanh cái không phân đoạn
- Sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn bằng máy cắt
- Sơ đồ một hệ thống thanh cái có máy cắt liên lạc
- Sơ đồ một hệ thống thanh cái có thanh cái vòng
- Sơ đồ đa giác
4. Các ký hiệu cơ bản, cách đánh số đặt tên (chỉ danh) cho thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp truyền tải.
5. Vì sao mạch điện nhị thứ trong TBA truyền tải lại sử dụng nguồn 1 chiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: