cac bac giúp em vơi.bên em có 12 binh ắc quy đấu nối tiêp nhau để được 120v.bây giờ hỏng 1 bình ở giữa em muốn thay binhf ăc quy đó trong khi nó vẫn đang làm việc thì làm thế nào.nhờ các bác giup e với.thanks nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: