Workpiece .................................................. ................................: phôi

Chip .................................................. ........................................: Phoi

Basic plane .................................................. ..: mặt phẳng đáy (mặt đáy)

Cutting plane .................................................. : mặt phẳng cắt (mặt cắt)

Chief angles .................................................. ................: các góc chính
Rake angle .................................................. ........................: góc trước

Face .................................................. ...............................: mặt trước

Flank .................................................. .................................: mặt sau

Nose .................................................. ..................................: mũi dao

Main flank .................................................. ..................: mặt sau chính

Auxilary flank .................................................. ................: mặt sau phụ

Section through chief plane ...........................................: thiết diện chính

Section through auxiliary plane .........................................: thiết diện phụ

Main cutting edge = Side cut edge ....................................: lưỡi cắt chính

Auxilary cutting edge = end cut edge ...................................: lưỡi cắt phụ

Clearance angle.................................................. .................. : góc sau

Lip angle .................................................. ......................: góc sắc (b)

Cutting angle .................................................. .................: góc cắt (d)

Auxiliary clearance angle .................................................. .: góc sau phụ

Plane approach angle ...........................................: góc nghiêng chính (j)

Auxiliary plane angle ..............................................: góc nghiêng phụ (j1)

Plane point angle .................................................. .......: góc mũi dao (e)

Nose radius .................................................. .............: bán kính mũi dao

Built up edge (BUE) .................................................. ...............: lẹo dao

Tool life .................................................. ..................: tuổi thọ của dao

Tool .................................................. ...........................: dụng cụ, dao

Facing tool .................................................. .............: dao tiện mặt đầu

Roughing turning tool .................................................. ......: dao tiện thô

Finishing turning tool .................................................. ......: dao tiện tinh

Pointed turning tool............................................ : dao tiện tinh đầu nhọn

Board turning tool ...............................................: dao tiện tinh rộng bản.

Left/right hand cutting tool ..........................................: dao tiện trái/phải

Straight turning tool .................................................: dao tiện đầu thẳng

Cutting –off tool, parting tool ........................................: dao tiện cắt đứt

Thread tool .................................................. ....................: dao tiện ren

Chamfer tool .................................................. ..................: dao vát mép

Boring tool .................................................. ...............: dao tiện (doa) lỗ

Profile turning tool .................................................. ...: dao tiện định hình

Boring cutter.................................................. ................: dao tiện trong

Plain milling cutter.................................................. ..........: dao tiện bằng

Forming cutter.................................................. .........: dao tiện định hình

Form cutter.................................................. ...................: dao tiện hình

Foring bar cutter.................................................. ........: dao tiện lỗ chắp

Squaring cutter.................................................. ...............: dao tiện mút

Copying lathe tool.................................................. ...: dao tiện chép hình

Genaralpurpose lathe tool..............................................: dao tiện đa dụng

Turning tool with carbide tip.................: dao tiện có gắn mảnh hợp kim cứng

Tangential turning tool...............................................: dao tiện tiếp tuyến

Finish turning tool.................................................. ............: dao tiện tinh

Hand turning tool.................................................. ............: dao tiện tròn

Feed fearbox (norton tunbler gear) ..: hộp điều khiển dao tiện (cơ cấu norton)

Turning rest .................................................. ..................: bàn dao tiện

Oxide ceramic lathe tools......................................: dao tiện bằng gốm ôxit

Cutoff tool.................................................. ................: dao tiện cắt đứt

Cuttingoff tool.................................................. ............:dao tiện cắt đứt

Parting tool.................................................. ..................: dao tiện chắp

Feed rate.................................................. ................. : lượng chạy dao

Cutting forces .................................................. .......................: lực cắt

Cutting fluid = coolant ............................................: dung dịch trơn nguội

Cutting speed .................................................. ..................: tốc độ cắt

Depth of cut .................................................. ................: chiều sâu cắt

Machined surface .................................................. ..: bề mặt đã gia công

Cross feed .................................................. ................: chạy dao ngang

Longitudinal feed .................................................. ...........: chạy dao dọc

Lathe bed
.................................................. .........................: Băng máy

Carriage .................................................. ..........................: Bàn xe dao

Cross slide .................................................. ...............: Bàn trượt ngang

Compound slide.................................................. .......: Bàn trượt hỗn hợp

Tool holder.................................................. ...........................: Đài dao

Saddle.................................................. ..............................: Bàn trượt

Tailstoc.................................................. .................................: Ụ sau

Headstock.................................................. ...........................: Ụ trước

Speed box.................................................. .......................: Hộp tốc độ

Feed (gear) box .................................................. ...........: Hộp chạy dao

Lead screw .................................................. .....................: Trục vít me

Feed shaft .................................................. ..................: Trục chạy dao

Main spindle.................................................. ......................: Trục chính

Chuck.................................................. ................................: Mâm cặp

Threejaw chuck.................................................. ....... : Mâm cặp 3 chấu

Fourjaw chuck .................................................. ..........: Mâm cặp 4 chấu

Jaw .................................................. ..................................: Chấu kẹp

Rest .................................................. ...................................: Luy nét

Steady rest .................................................. ...............: Luy nét cố định

Follower rest.................................................. ..............: Luy nét di động

Change gear...................: hộp số, hộp tốc độ, hộp chạy dao (máy công cụ)

Hand wheel .................................................. .......................: Tay quay

Lathe center .................................................. .......................: Mũi tâm

Dead center.................................................. .....: Mũi tâm chết (cố định)

Rotaring center.................................................. .............: Mũi tâm quay

Dog plate.................................................. ......................: Mâm cặp tốc

Lathe dog .................................................. ....................: Tốc máy tiện

Benttail dog.................................................. ................: Tốc chuôi cong

Face plate .................................................. ..............: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe.................................................. ........: Máy tiện tự động

Backingoff lathe.................................................. .......: Máy tiện hớt lưng

Bench lathe.................................................. ...............: Máy tiện để bàn

Boring lathe.................................................: Máy tiệndoa, máy tiện đứng

Camshaft lathe.................................................. ........: Máy tiện trục cam

Copying lathe.................................................. .........: Máy tiện chép hình

Cutting –off lathe.................................................. ......: Máy tiện cắt đứt

Engine lathe.................................................. ..: Máy tiện ren vít vạn năng

Facing lathe............................................: Máy tiện mặt đầu, máy tiện cụt

Machine lathe.................................................. .........: Máy tiện vạn năng

Multicut lathe.................................................. .........: Máy tiện nhiều dao

Multiplespindle lathe .........................................: Máy tiện nhiều trục chính

Precision lathe.................................................. ........: Máy tiện chính xác

Profileturing lathe.................................................. ....: Máy tiện chép hình

Relieving lathe.................................................. ..........: Máy tiện hớt lưng

Screw/Threadcutting lathe.................................................. : Máy tiện ren

Semiautomatic lathe .............................................: Máy tiện bán tự động

Turret lathe .................................................. ............: Máy tiện rơvônve

Turret .................................................. ..........................: Đầu rơvônve

Wood lathe .................................................. ....................: Máy tiện gỗ

Dao phay .................................................. .....................: milling cutter

Angle .................................................. ..........................: Dao phay góc

Cylindrical milling cutter ...............................................: Dao phay mặt trụ

Disktype milling cutter .................................................. .....: Dao phay đĩa

Dovetail milling cutter ...........................................: Dao phay rãnh đuôi én

End mill .................................................. .....................: Dao phay ngón

Face milling cutter .................................................. ..: Dao phay mặt đầu

Formrelieved tooth .................................................. : Răng dạng hớt lưng

Form relieved cutter .................................................. : Dao phay hớt lưng

Gang milling cutter .................................................. ....: Dao phay tổ hợp

Helical tooth cutter .................................................: Dao phay răng xoắn

Inserted blade .................................................. ..................: Răng ghép

Insertedblade milling cutter ......................................: Dao phay răng ghép

Keyseat milling cutter ..............................................: Dao phay rãnh then

Plain milling cutter .................................................. .........: Dao phay đơn

Righhand milling cutter ......................................: Dao phay răng xoắn phải

Singleangle milling cutter ............................................: Dao phay góc đơn

Sliting saw, circular saw ..............................................: Dao phay cắt đứt

Slot milling cutter .................................................. .........: Dao phay rãnh

Shanktype cutter .................................................. ........: Dao phay ngón

Stagged tooth milling cutter .....................................: Dao phay răng so le

Tslot cutter .................................................. .......: Dao phay rãnh chữ T

Threeside milling cutter .......................................: Dao phay dĩa 3 mặt cắt

Twolipped end mills .................................................: Dao phay rãnh then

Drill.................................................. .................................: Mũi khoan

Twist drill ..................: Mũi khoan xoắn (mũi khoan ruột gà mà ta hay dùng)

Threading die.................................................. .......................: bàn ren

Tap.................................................. ........................................: ta rô

Cutting tool.................................................. ........: dao cắt, dụng cụ cắt

Cutter.................................................. ..............: dao cắt, dụng cụ cắt

High speed steel (HSS) .................................................. ........: Thép gió

High Speed Steel Cutting Tool................................: dao cắt bằng thép gió

Hardalloy cutting tool.....................................: Dao cắt bằng hợp kim cứng

Giũa tay.................................................. ....................................: file

Saw .................................................. .......................................: Cưa

Annular saw.................................................. .......................: cưa vòng

Circular saw.................................................. .........................: cưa đĩa

Bow sa.................................................. .............................: cưa lọng

Hand saw.................................................. ............................: cưa tay

Jack saw.................................................. ..............................: cưa xẻ

Motor saw.................................................. ..........................: cưa máy

Hack saw .................................................. .........:cưa tay (để cắt kloại)

Metal saw.................................................. ......................: cưa kim loại

Wood saw
.................................................. ............................: cưa gỗ

Camshaft.................................................. ...........................: trục cam

Conecting rod.................................................. ................: thanh truyền

Exhaust valve.................................................. ....................: xu páp xả

Inlet valve.................................................. ......................: xu páp nạp

Pin.................................................. .........................: chốt (nói chung)

Gudgeon pin.................................................. ....................: chốt piston

Leaf spring.................................................. ......................: nhíp (ô tô)

Spring.................................................. ....................................: lò xo

Disc spring.................................................. ..........................: lò xo đĩa

Blade spring.................................................. ..........................: lò xo lá

Clock spring.................................................. .................: lò xo đồng hồ

Spiral spring.................................................. .....................: lò xo xoắn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: