• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   08-02-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   58
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Xin Anh Chị Làm Giúp Em BT Với Ạ


   Hãy nối các câu sau đây sử dụng từ nối nguyên nhân –kết quả bằng because,therefor

   1. Soft iron is used in electrom agnets.
   Soft iron can be magnetized easily .
   2. The voltage is 250 V and the current 5 A.
   The resistance is 50 ohms 3. Pvc is used to cover cables.
   Pvc is a good insulator.
   4. Transistors can be damaged by the heat.
   Care must be taken when soldering transistors.
   5. Capacitance is usually measured in microfarads or pico-farads.
   The farad is too large a unit.
   6. Output transistors are mounted on a heat sink.
   Output transistors generate heat
   7. It is easy to control the speed o f DC motors.
   DC motors are used when variable speeds are required.
   8. A cathode ray tube screen glows when an electron beam strike it .
   The screen is coated with a phosphor.

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phục

  2. #2
   Tham gia
   08-02-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   58
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Xin Anh Chị Làm Giúp Em BT Với Ạ

   Current moves from a point of high potential energy to one of low potential. It can only do so if there is a path for it to follow. This path is called an electric circuit. All circuits contain four elements: a source, a load, a transmission system and a control.
   Dòng điện chạy từ điểm có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Nó chỉ có thể chạy được nếu có phần để dẫn nó. Cái phần đó gọi là mạch điện. Tất cả các mạch điện đều bao gồm 4 phần cơ bản: nguồn, tải, phần truyền tải và điều khiển.

   The source provides electromotive force. This establishes the difference in potential which makes current flow possible. The source can be any device which supplies electrical energy. For example, it may be a generator or a battery.
   Nguồn cung cấp suất điện động. Nó tạo ra sự chênh lệch điện thế, cái mà có khả năng tạo ra dòng điện. Nguồn điện có thể là bất cứ nguồn chứa năng lượng điện nào. Ví dụ như, nó có thể là máy phát điện hoặc là 1 ắc quy.

   The load converts the electrical energy form the source into some other forms of energy. For instance, a lamp changes electrical energy in to light and heat. The load can be any electrical device.
   The transmission system conducts the current round the circuit. Any conductor can be part of a transmission system. Most systems consist of wires. It is often possible, however, for the metal frame of a unit to be one section of its transmission system. For example, the metal chassis of many electrical devices are used to conduct current. Similarly the body of a car is part of its electrical transmission system. The control regulates the current flow in the circuit. It may control the current by limiting it, as does a rheostat, or by interrupting it, as does a switch.
   Tải điện biến năng lượng điện thành một số năng lượng khác. Ví dụ như, một cái đèn biến đổi năng lượng điện thành ánh sáng và nhiệt . Tải điện có thể là bất kỳ thiết bị điện nào. Hệ thống truyền tải dẫn dòng điện thành một mạch kín. Bất kỳ một day dẫn nào cũng có thể là một phần của hệ thống dẫn điện. Hầu hết hệ thống đều chứa dây dẫn. Nó thường xảy ra, mặc dù vậy, một khung kim loại cũng có thể là một phần dẫn điện. Ví dụ như, cái khung kim loại của rát nhiều thiết bị điện được dung như thiết bị dẫn điện. Tương tự như thân của cái xe là một phần trong hệ thống dẫn điện. Bộ điều khiển điều chỉnh dòng điện chạy trong mạch điện. Nó có thể điều khiển dòng điện bằng cách giới hạn nó bằng điện trở, ngắt, hoặc công tắc.


   Study Figure 1. In this simple flashlight circuit, the source comprises three 1.5V cells in series. The load is a 0.3W bulb. Part of the transmission system is the metal body of the flashlight, and the control is a sliding switch.
   Hình 1: Trong cái mạch điện đèn nháy đơn giản, nguồn bao gồm 1 bộ 3 pin 1.5V. Tải là 1 bóng 0.3 W. Bộ phận của hệ thống dẫn điện là thân kim loại của đèn nháy, và bộ điều khiển là một công tắc nhỏ (?).

   Compare Figure 2. The function of this circuit is to operate a television camera abroad space satellite. Here the source is a battery of solar cells. A solar cell is an electric cell which convents sunlight into electrical energy. The load is the television camera. The transmissions system is the connecting wires. The control is a relay actuated transmissions from ground control. Although the function of this circuit is much more complex than that of the flashlight, it too consists of the four basic elements.

   So sánh với hình 2: Chức năng của mạch này là điều khiển máy quay TV của vệ tinh ngoài không gian . Nguồn này là pin năng lượng mặt trời. Một pin mặt trời là một pin điện tử cái mà chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời sang năng lượng điện. Tải là máy quay TV. Hệ thống dẫn điện là các dây dẫn kết nối. Bộ điều khiển là một relay điều khiển từ mặt đất (?). MẶc dù chức năng điều khiển thì phức tạp hơn mạch đèn nhấp nháy, nó cũng chỉ bao giồm 4 thành phần cơ bản.
   Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phục

  3. #3
   Tham gia
   24-09-2011
   Địa chỉ
   Injury Orthopaedic
   Bài viết
   592
   Cảm ơn
   653
   Được cảm ơn 336 lần, trong 269 bài

   Mặc định Ðề: Xin Anh Chị Làm Giúp Em BT Với Ạ

   bị gì không đó ?

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016