....HELP....
em đang làm cái đồ án tốt nghiệp nội dung là:
"Phân tích chế độ trung tính của lưới điện trung áp, ảnh hưởng của nó tới việc bảo vệ an toàn trong lưới điện trung áp"
Pác nào có thì giúp em với(có file thì càng tốt^^)
Pác nào có gửi dùm qua mail cho e cái nhé : sonht25@gmail.com
Thank

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: