có 1 lỗi mà mình chưa hiểu nguyên nhân.từ tủ trung tâm báo khói lấy 2 chân tín hiệu (FA--FC) để đưa vào đầu âm ly phát ra hệ thống âm thanh.khi cấp 2 chân này vào âm ly thì đầu âm ly có hiên tượng dow.phải resart lại đầu âm ly mới sử dụng đc.mình thử đấu qua role rui?mọi người cho ý kiến nhé.anh nào pro cho em sdt rễ liên lạc

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: