Chủ tịch Hội đồng quản trị hành chính, CENELEC
Ông David Dossett
17, Avenue Marnix
B-1000 Brussels, Bỉ

Phúc đáp: Tiêu chuẩn quốc gia về ESE trong mâu thuẫn với tiêu chuẩn EN đã được phê duyệt

Ngài Chủ Tịch,
Xin tự giới thiệu, tôi là giáo sư và là chủ tịch của bộ phận kỹ thuật điện của Viện Công nghệ Hoàng gia (KTH), Stockholm, Thụy Điển. Ngoài ra tôi cũng là Chủ tịch của European COST Action P18 "hiện tượng vật lý của sét và hiệu ứng của nó", một hoạt động bắt đầu vào năm 2005 với mục tiêu gia tăng kiến thức về việc xả năng lượng của hiện tượng sét đánh và các ảnh hưởng của nó đối với tự nhiên và những hệ thống do con người tạo ra. Khoảng 40 tổ chức từ 21 nước châu Âu tham gia vào các hoạt động của European COST Action P18. Bên cạnh đó, có 8 tổ chức hoạt động không nằm trong Châu Âu, bao gồm cả Canada, Nhật Bản, và Hoa Kỳ.
Các hoạt động của European COST Action P18 đã được tổ chức thành 5 nhóm làm việc bao gồm các khía cạnh khác nhau của hiện tượng vật lý sét đánh và các hiệu ứng, bao gồm một nhóm công tác xử lý dữ liệu thực tế và các mô hình cho hiện tượng sét đánh vào một điểm. Với nhóm này làm việc, công nghệ chống sét không thong thường (chống sét hiện đại hay chủ động), bao gồm cả thiết bị ESE, được phân tích bởi các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vự sét và chống sét. Nghiên cứu xác nhận rằng:
- Từ một quan điểm lý thuyết, khái niệm ESE dựa trên lý thuyết khoa học không phù hợp.
- Việc phóng tia tiên đạo từ thiết bị ESE đầu cuối quan sát thấy trong phòng thí nghiệm không thể diễn ra dưới điều kiện tự nhiên.
Chúng tôi hiểu rằng CENELEC đã mời Ủy ban quốc gia Pháp trình bày một phiên bản chuyển đổi của thiết bị ESE và tiêu chuẩn của họ được giới thiệu như là một tiêu chuẩn sản phẩm.
Ý kiến của European COST Action P18 là:
- Tiêu chuẩn Quốc gia Pháp NFC 17102 là mâu thuẫn với các tiêu chuẩn chống sét châu Âu EN 62 305 (1-4) và cần phải được thu hồi.
- Việc chuyển đổi một tiêu chuẩn sang một tiêu chuẩn sản phẩm châu Âu sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Trân trọng,

Giáo sư Rajeev Thottappillil
European COST Action P18
Nơi nhận: Tổng Giám đốc Bà Elena Santiago, CENELEC
Avenue Marnix, 17
B - 1000 Brussels
direction@cenelec.eu


Royal Institute of Technology, Stockholm Electromagnetic Engineering
KTH Teknikringen 33. 100 44 Stockholm. Tel: +46 8 790 8057. Fax: +46 8 20 52 68. E-post: raieev.thottappillil@ee.kth.se

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: