Có bạn nào làm ở các nhà máy Thủy Điện có "QUY TRÌNH VẬN HÀNH & XỬ LÝ SỰ CỐ ĐẬP VÀ HỒ CHỨA" Cho mình tài liệu đó cái, Mình cảm ơn nhiều.!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: