• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
   Tham gia
   08-02-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   58
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   Dịch
   The effects of a electric current are thermal, luminous, chemical and magnetic. When a current flows through a conductor it may heat the conductor. This heat is sometimes
   undesirable and has to be reduced. For this reason many electric motors and generators
   contain a fan. However, domestic appliances, such as electric cookers, and many industrial processes depend on the heating effect of an electric current.

   The passage of a current may produce light. This can happen in a number of ways. The heat generated by the current may be so great that the conductor becomes incandescent. For example, the filament of a light bulb emits intense white light when heated by a current. Light is also produced when a current ionises a gas. The colour of the light will vary according to the gas used. Mercury vapour lamps give a greenish-blue light.

   An electric current can separate a chemical compound into its components. This is called electrolysis. Chlorine is generated by the electrolysis of salt water. Electrolysis can also be used to break down water into hydrogen and oxygen. Because pure water does not conduct well. Sulphuric acid has to be added before the electrolysis takes place.

   A current flowing through a conductor creates a magnetic field around it. This field has three applications. It can magnetize magnetic materials and attract them to the conductor. The electric relay works on this principle. If the magnetic field is cut by another conductor, an electromotive force will be induced in that conductor. For instance, the change in current flowing through the primary of a transformer will induce a current in the secondary. This principle is also used in generators. Thirdly, if a current carrying conductor is placed in the magnetic field, a force will e exerted on it. This effect is utilized in the electric motor.

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phục

  2. #2
   Tham gia
   28-06-2011
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

   Mặc định Ðề: Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   Ảnh hưởng mà dòng điện tạo ra là nhiệt, phát quang, hóa học và từ trường. Khi một dòng điện chạy qua một vật dẫn nó có thể làm nóng vật dẫn đó. Loại nhiệt sinh ra này đôi khi là không mong muốn và phải bị cắt bỏ. Vì lý do này mà động cơ điện và máy phát được trang bị quạt gió. Tuy nhiên, những ứng dụng dân dụng như nồi cơm điện và nhiều quá trình công nghiệp phụ thuộc vào tác dụng nhiệt của một dòng điện.
   Sự chuyển qua của một dòng điện có thể tạo ra ánh sáng. Điều này sảy ra theo một số cách. Nhiệt lượng sinh ra bởi dòng điện cũng có thể trở thành rất tốt khi giúp cho các điện vật dẫn nóng sáng. Ví dụ như một sợi dây nung sáng (dây tóc) của một bóng điện phát ra ánh sáng trắng cường độ cao khi bị đốt nóng bởi một dòng điện. Ánh sáng cũng được sản xuất khi một dòng điện ion hóa một loại khí. Màu sắc của ánh sáng sẽ thay đổi theo khí được sử dụng. Đèn hơi thủy ngân cho một ánh sáng màu (hỗn hợp gồm đỏ, vàng và một màu khác)
   Một dòng điện có thể tách một hợp chất hóa học vào các thành phần của nó. Điều này được gọi là điện phân. Clo được tạo ra bằng cách điện phân nước muối. Điện phân cũng có thể được sử dụng để phá vỡ nước thành hydro và oxy. Bởi vì nước tinh khiết không thực hiện tốt. Axit sulfuric đã được thêm vào trước khi điện phân xảy ra.
   Một dòng điện chạy qua một vật dẫn tạo ra một từ trường xung quanh nó. Trường này có ba ứng dụng. Nó có thể từ hóa các vật liệu từ tính và hút chúng đến vật dẫn. Rơ-le điện hoạt động trên nguyên tắc này. Nếu vùng từ trường bị cắt bởi vật dẫn khác, một lực điện động sẽ được sinh ra trong dây dẫn đó. Ví dụ như sự thay đổi của một dòng điện qua bên sơ cấp của máy biến áp sẽ đem lại một dòng bên thứ cấp. Nguyên tắc này cũng được sử dụng trong các máy phát điện. Thứ ba, nếu một dòng điện được mang bởi dây dẫn được đặt trong từ trường thì một lực sẽ được gây ra trên nó. Hiệu ứng này được sử dụng trong động cơ điện.
   Mình cũng sử dụng google dịch nên có gì sai xót bạn thông cảm nhé. Bạn nên xem lại cho sát nghĩa, chúc bạn học tốt.

  3. Những thành viên đã cảm ơn the vì bài viết hữu ích:


  4. #3
   Tham gia
   15-02-2012
   Bài viết
   3
   Cảm ơn
   3
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   hihi.co gì lên google ma dịch bạn nha

  5. Những thành viên đã cảm ơn htanm124 vì bài viết hữu ích:


  6. #4
   Tham gia
   08-02-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   58
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   Manufactured circuit components which contain definite amount of resistance are called resistors. In simplest terms,resistor resist ,or oppose,the flow of electrons through a circuit. Every material offers some resistance,or opposition, to the flow of electric current through it . Good conductors , such as copper , silver, and aluminum , offer very little resistance. Poor conductors , or insulator, such ac glass, wood, and paper, offer a high resistance to current flow.
   The size and type of material of the wires in an electric circuit are chosen so as to keep the electrical resistance as low as possible. In this way ,current can flow easily through the conductors,just as water flow through the pipe between two tanks. If the water remains constant, the flow of water in the pipe will depend on how far the valve is opened. The smaller the opening is, the greater the opposition to the flow, and the lower the rate of flow in gallons- per - second.
   The same is true in electrical circuits: the larger the diameter of the wires, the lower their electrical bresistance( opposition) to the flow of curren through them. In the water analogy, pipe friction oppses to the flow of water between the tank. This friction is similar to electric resistance. The resistance of the pipe to the flow of water through it depends on:
   the length of the pipe,
   the diameter of the pipe, and
   the nature of the inside walls( rough or smooth)

   Similarly , the electrical resistance of conductors depends on:
   the length of the wires,
   the diameter of the wires, and
   the material of the wire( copper,aluminum, etc.)
   Temperature also affects the resistance of electrical conductors to some extent. In most conductors ( copper,aluminum,iron, etc.) the resistance increases with temperature. Carbon is an exception. In carbon ,the resistance decreases as temperature increases. Certain alloy of metals (managing and constant) have resistance that does not change appreciably with temperature,
   the relative resistance of several conductors of the same length and cross section is given in the following list, with liver as a standard of 1.0 and remaining metal arranged in order of ascending resistance:
   Silver 1.0 Copper 1.08
   Gold 1.4 Aluminum 1.8
   Platinum 7.0 lead 13.5
   Resistance is measured in Ohms . One ohm is the resistance of a circuit or circuit element that permits a steady current of 1 mapere ( 1 coulomb per second) to flow when a steady EMF of 1 volt is applied of the circuit.
   Sửa lần cuối bởi somebody; 22-02-2012 lúc 19:42.
   Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phục

  7. #5
   Tham gia
   16-10-2012
   Bài viết
   5
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   google dịch thui :)

  8. #6
   Tham gia
   28-06-2011
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

   Mặc định Ðề: Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   Việc sản xuất các thành phần mạch điện mà có chứa một lượng sức cản điện xác định được gọi là điện trở. Một cách đơn giản, điện trở chống lại, hoặc phản đối, dòng chảy của các điện tử thông qua một mạch. Mọi vật liệu đều có một lượng trở kháng, hoặc phản đối, dòng chảy của dòng điện qua nó.Vật liệu dẫn điện tốt, chẳng hạn như đồng, bạc, nhôm, có chứa trở kháng rất thấp. Vật liệu dẫn điện kém, cách điện, như thủy tinh, gỗ, và giấy, có chứa trở kháng cao khi dòng điện qua nó.
   Kích cỡ và loại chất liệu của các dây trong một mạch điện được lựa chọn để giữ cho điện trở thấp nhất có thể. Bằng cách này, dòng điện có thể chảy một cách dễ dàng thông qua các dây dẫn, cũng như lưu lượng nước thông qua các đường ống giữa hai bồn nước. Nếu lượng nước không đổi, dòng chảy của nước trong đường ống sẽ phụ thuộc vào độ mở của van . Khi van mở nhỏ, sức cản lớn hơn với dòng chảy, và lưu lượng dòng chảy thấp hơn đo bằng galong trên mỗi giây.
   Điều này cũng đúng trong mạch điện: đường kính của dây lớn hơn , sự thấp hơn của điện kháng (đối lập) khi dòng điện chảy qua chúng. Tương tự như nước, mat sát đường ống cản trở dòng chảy của nước giữa 2 bể. Ma sát này là tương tự như trở kháng. Sự cản trở của đưòng ống tới dòng chảy của nước thông qua nó phụ thuộc vào:
   chiều dài của đường ống,
   đường kính của ống, và
   bản chất của thành bên trong (thô hoặc mịn)
   Tương tự như vậy, trở kháng của dây dẫn phụ thuộc vào:
   chiều dài của dây dẫn,
   đường kính của dây dẫn, và
   vật liệu của dây kim loại (đồng, nhôm, vv.)
   Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến trở kháng của vật dẫn điện đến mức độ nào đó. Hầu hết các vật dẫn điện (đồng, nhôm, sắt, trở kháng tăng theo nhiệt độ. Carbon là một ngoại lệ. Trong Carbon, trở kháng giảm khi nhiệt độ tăng.Một số hợp kim của các kim loại có trở kháng mà không thay đổi đáng kể với nhiệt độ, Trở kháng của một vài vật dẫn điện cùng chiều dài và mặt cắt đựoc đưa ra dưới đây với trở kháng tiêu chuẩn là 1.0 và chúng đươcj sắp xếp theo trở kháng tăng dần.
   Đồng bạc 1,0 1,08
   Vàng 1,4 nhôm 1,8
   Platinum 7,0 chì 13,5
   Trở Kháng được đo bằng Ohms. Một ohm là trởkháng của một phần tử mạch hoặc mạch cho phép một dòng 1 mapere ổn định(1 culông mỗi giây) chảy qua khi EMF (điện tích và trường điện từ) ổn định của 1 volt được cung cấp cho mách

  9. #7
   Tham gia
   02-01-2013
   Bài viết
   5
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Anh Chị Giỏi Tiếng Anh Chuyên Ngành Xin Giúp Em Làm Bài Tập Này Với

   Dùng phần mềm Translate chuyên ngành đi
   Sẽ mãi chỉ là..
   ..một người quen ngang qua giữa cuộc đời

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, Bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100
   Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 03-10-2014, 23:55
  2. Cần bán - : Chuyên cung cấp các loại cáp điện chuyên dụng, cáp báo cháy, cáp chậm cháy, cáp chống cháy.
   Bởi phuonglon trong diễn đàn Công tắc điện, ổ cắm, cầu chì, tụ bù ...
   Trả lời: 21
   Bài cuối: 23-07-2014, 09:26
  3. Cần bán - Chuyên thiết bị chuyển đổi tín hiệu của M-system Japan
   Bởi maiquan trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 23-10-2013, 14:22
  4. Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
   Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 18-04-2012, 09:25