• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
   Tham gia
   08-02-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   58
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ai Dịch Giúp Em Với

   Manufactured circuit components which contain definite amount of resistance are called resistors. In simplest terms,resistor resist ,or oppose,the flow of electrons through a circuit. Every material offers some resistance,or opposition, to the flow of electric current through it . Good conductors , such as copper , silver, and aluminum , offer very little resistance. Poor conductors , or insulator, such ac glass, wood, and paper, offer a high resistance to current flow.
   The size and type of material of the wires in an electric circuit are chosen so as to keep the electrical resistance as low as possible. In this way ,current can flow easily through the conductors,just as water flow through the pipe between two tanks. If the water remains constant, the flow of water in the pipe will depend on how far the valve is opened. The smaller the opening is, the greater the opposition to the flow, and the lower the rate of flow in gallons- per - second.
   The same is true in electrical circuits: the larger the diameter of the wires, the lower their electrical bresistance( opposition) to the flow of curren through them. In the water analogy, pipe friction oppses to the flow of water between the tank. This friction is similar to electric resistance. The resistance of the pipe to the flow of water through it depends on:
   the length of the pipe,
   the diameter of the pipe, and
   the nature of the inside walls( rough or smooth)

   Similarly , the electrical resistance of conductors depends on:
   the length of the wires,
   the diameter of the wires, and
   the material of the wire( copper,aluminum, etc.)
   Temperature also affects the resistance of electrical conductors to some extent. In most conductors ( copper,aluminum,iron, etc.) the resistance increases with temperature. Carbon is an exception. In carbon ,the resistance decreases as temperature increases. Certain alloy of metals (managing and constant) have resistance that does not change appreciably with temperature,
   the relative resistance of several conductors of the same length and cross section is given in the following list, with liver as a standard of 1.0 and remaining metal arranged in order of ascending resistance:
   Silver 1.0 Copper 1.08
   Gold 1.4 Aluminum 1.8
   Platinum 7.0 lead 13.5
   Resistance is measured in Ohms . One ohm is the resistance of a circuit or circuit element that permits a steady current of 1 mapere ( 1 coulomb per second) to flow when a steady EMF of 1 volt is applied of the circuit.

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Sửa lần cuối bởi somebody; 22-02-2012 lúc 19:41.
   Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phục

  2. #2
   Tham gia
   24-09-2011
   Địa chỉ
   Injury Orthopaedic
   Bài viết
   592
   Cảm ơn
   653
   Được cảm ơn 336 lần, trong 269 bài

   Mặc định Ðề: Ai Dịch Giúp Em Với

   Sản xuất các thành phần mạch có chứa số lượng nhất định của kháng được gọi là điện trở. Một cách đơn giản, điện trở chống lại, hoặc phản đối, dòng chảy của các điện tử thông qua một mạch. Vật liệu Mỗi cung cấp một số kháng, hoặc đối lập, dòng chảy của dòng điện qua nó. Dây dẫn tốt, chẳng hạn như đồng, bạc, nhôm, cung cấp sức đề kháng rất ít. Dây dẫn người nghèo cách điện, ac như thủy tinh, gỗ, giấy, cung cấp một sức đề kháng cao với dòng chảy hiện tại.
   Kích thước và loại vật liệu của các dây trong một mạch điện được lựa chọn để giữ cho điện trở thấp nhất có thể. Bằng cách này, hiện tại có thể chảy một cách dễ dàng thông qua các dây dẫn, cũng giống như lưu lượng nước thông qua các đường ống giữa hai xe tăng. Nếu nước vẫn không đổi, dòng chảy của nước trong đường ống sẽ phụ thuộc vào cách xa van được mở ra. Mở nhỏ hơn, lớn hơn phe đối lập với lưu lượng, và thấp hơn tỷ lệ của dòng chảy trong ga-lông mỗi giây.
   Điều này cũng đúng trong các mạch điện: lớn hơn đường kính của dây dẫn, thấp bresistance điện (đối lập) để dòng chảy của Curren qua chúng. Trong tương tự nước, đường ống ma sát oppses dòng chảy của nước giữa hồ. Ma sát này là tương tự như điện trở. Cuộc kháng cự của ống dòng chảy của nước thông qua nó phụ thuộc vào:
   chiều dài của đường ống,
   đường kính của đường ống, và
   bản chất của các bức tường bên trong (thô hoặc mịn)

   Tương tự như vậy, điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào:
   chiều dài của dây dẫn,
   đường kính của dây, và
   vật liệu của dây kim loại (đồng, nhôm, vv.)
   Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến sức đề kháng của dây dẫn điện đến mức độ nào đó. Trong hầu hết các dây dẫn (đồng, nhôm, sắt, ...) sức đề kháng tăng theo nhiệt độ. Carbon là một ngoại lệ. Carbon, điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. Một số hợp kim của các kim loại (quản lý và liên tục) có sức đề kháng không thay đổi đáng với nhiệt độ,
   sức đề kháng tương đối của các dây dẫn nhau của cùng một chiều dài và mặt cắt ngang được đưa ra trong danh sách sau đây, với gan như là một tiêu chuẩn 1.0 và kim loại còn lại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần sức đề kháng:
   Bạc 1,0 đồng 1,08
   Vàng 1,4 nhôm 1,8
   Platinum 7,0 chì 13,5
   Kháng được đo trong Ohms. Một ohm là sức đề kháng của một phần tử mạch hoặc mạch cho phép một dòng ổn định của 1 mapere (1 culông mỗi giây) chảy một EMF ổn định của 1 volt được áp dụng những mạch.


   được chưa ? lên gg mà hỏi nó đó, rồi chỉnh biên ok ???
   Sửa lần cuối bởi Hoa_Tieu; 23-02-2012 lúc 09:52.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Hoa_Tieu vì bài viết hữu ích:


  4. #3
   Tham gia
   28-06-2011
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

   Mặc định Ðề: Ai Dịch Giúp Em Với

   Sản xuất các thành phần mạch có chứa số lượng nhất định của kháng được gọi là điện trở. Một cách đơn giản, điện trở chống lại, hoặc phản đối, dòng chảy của các điện tử thông qua một mạch. Vật liệu Mỗi cung cấp một số kháng, hoặc đối lập, dòng chảy của dòng điện qua nó. Dây dẫn tốt, chẳng hạn như đồng, bạc, nhôm, cung cấp sức đề kháng rất ít. Dây dẫn người nghèo cách điện, ac như thủy tinh, gỗ, giấy, cung cấp một sức đề kháng cao với dòng chảy hiện tại.
   Kích thước và loại vật liệu của các dây trong một mạch điện được lựa chọn để giữ cho điện trở thấp nhất có thể. Bằng cách này, hiện tại có thể chảy một cách dễ dàng thông qua các dây dẫn, cũng giống như lưu lượng nước thông qua các đường ống giữa hai xe tăng. Nếu nước vẫn không đổi, dòng chảy của nước trong đường ống sẽ phụ thuộc vào cách xa van được mở ra. Mở nhỏ hơn, lớn hơn phe đối lập với lưu lượng, và thấp hơn tỷ lệ của dòng chảy trong ga-lông mỗi giây.
   Điều này cũng đúng trong các mạch điện: lớn hơn đường kính của dây dẫn, thấp bresistance điện (đối lập) để dòng chảy của Curren qua chúng. Trong tương tự nước, đường ống ma sát oppses dòng chảy của nước giữa hồ. Ma sát này là tương tự như điện trở. Cuộc kháng cự của ống dòng chảy của nước thông qua nó phụ thuộc vào:
   chiều dài của đường ống,
   đường kính của đường ống, và
   bản chất của các bức tường bên trong (thô hoặc mịn)

   Tương tự như vậy, điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào:
   chiều dài của dây dẫn,
   đường kính của dây, và
   vật liệu của dây kim loại (đồng, nhôm, vv.)
   Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến sức đề kháng của dây dẫn điện đến mức độ nào đó. Trong hầu hết các dây dẫn (đồng, nhôm, sắt, ...) sức đề kháng tăng theo nhiệt độ. Carbon là một ngoại lệ. Carbon, điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. Một số hợp kim của các kim loại (quản lý và liên tục) có sức đề kháng không thay đổi đáng với nhiệt độ,
   sức đề kháng tương đối của các dây dẫn nhau của cùng một chiều dài và mặt cắt ngang được đưa ra trong danh sách sau đây, với gan như là một tiêu chuẩn 1.0 và kim loại còn lại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần sức đề kháng:
   Bạc 1,0 đồng 1,08
   Vàng 1,4 nhôm 1,8
   Platinum 7,0 chì 13,5
   Kháng được đo trong Ohms. Một ohm là sức đề kháng của một phần tử mạch hoặc mạch cho phép một dòng ổn định của 1 mapere (1 culông mỗi giây) chảy một EMF ổn định của 1 volt được áp dụng những mạch.
   CÒN NHIỀU SAI LẮM BẠN. kHÔNG PHẢI GOOGLE.COM LÀ TẤT CẢ ĐÂU.

  5. Những thành viên đã cảm ơn the vì bài viết hữu ích:


  6. #4
   Tham gia
   30-05-2008
   Địa chỉ
   nhà của Papa và Maman
   Bài viết
   2,659
   Cảm ơn
   1,055
   Được cảm ơn 4,420 lần, trong 1,618 bài

   Mặc định Ðề: Ai Dịch Giúp Em Với

   Cũng nên xài Google dịch, để đỡ phải tra từ điển. Nhưng phải tốn công sửa chữa lại khá nhiều.
   Nhóc thích xí xọn,
   Nhóc thích xì păm,
   Nhóc thích trêu các anh.
   Hi hi hi....

  7. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


  8. #5
   Tham gia
   29-02-2012
   Bài viết
   6
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Ai Dịch Giúp Em Với

   Bọn em hiện tại cũng phải làm bài tập tiếng anh, dịch đau cả đầu, toàn GG dịch rồi sửa lại!

  9. Những thành viên đã cảm ơn azumi_ht vì bài viết hữu ích:


  Trả lời với tài khoản Facebook