• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
   Tham gia
   08-02-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   58
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Dịch đoạn dài này giúp em với ạ, huhuhu

   The capacitor appears to have the effect of passing alternating current (AC) , while actually no passing any thing. At the same time, it blocks to flow of direct current (DC)

   In its most basic form, a capacitor is made up of 2 plates of conducting material (for instance copper, aluminium, iron), divided by a piece of insulative material (for instance mica, air, or plastic). When we apply an electric potential to the two plates, electricity will want to attract and flow from one plate to the other, but the insulator will act as the membrane, and block the flow of electricity. For this reason, a capacitor blocks the flow of DC. As power is applied, a certain number of electrons on one plate will be attracted to the positive side of the battery. These electrons, leaving the plate will leave it with a deficiency of electrons, and the plate will be positively charged.

   At the same time, electrons from the negative side of the battery will see the positive charge on the plate, and want to move toward it. As these electrons leave the negative side of the battery, they will pass through our light bulb, and light it. We will notice, however that it only lights for a moment.... just a split second! Why? Because between the two plates of the capacitor is an insulator, and while the electrons on the negative side may be attracted to the plate on the positive side, the electric current can't pass through the insulator. So our light flashes for just a second, and then goes out.

   Now if we reverse the polarity of the battery, we see that the same thing happens again, only in reverse. As power is applied, the electrons on the now negativly charged plate of the capacitor will be attracted to the positive side of the battery. As these electrons now leave the plate, it will leave a deficiency of electrons, and the formerly negative plate will become positively charged. At the same time, the electrons from the negative side of the battery will move toward the positively charged plate until the positive plate swings negative.


   Note that in the examples, the schematic symbol for the capacitor is very similar to that of the battery. There is good reason for this. In a battery, we have 2 (or more) conductive plates divided by some kind of dialectric material (usually an acid). In a capacitor, we have 2 (or more) plates divided by some kind of dialectric material - an insulator. A battery has the ability to generate electricity chemically, and can store energy for long periods of time. While a capacitor does not "generate" electricity, it does have some amazing "storage" capabilities, as we will discuss now.

   Recall that when we applied power to the capacitor/lamp circuit, electric current flowed for an instant from one side of the battery and lit the lamp for a moment, but then the light went out? What took place, was while the electric current was flowing, a potential was being built up on the surface of the plates of the capacitor. As long as the potential kept building, current continued to flow, and the light remained lit. At some point, however, the capacitor reaches its maximum CAPACITY to hold an electric potential. In other words, it reaches its peak voltage limit, and we say the capacitor is fully charged. If at this time, we were to remove the battery from the circuit, the capacitor, in theory, would remain at full charge indefinately.
   If at this time, we shorted the wires between the capacitor and lamp, such that it formed a complete circuit, the lamp would light for just a second..... WITHOUT THE BATTERY. Where does the energy come from to light the lamp if the battery is not connected? The answer lies in one of the magical properties of the capacitor....it can STORE energy! When energy is stored in a capacitor, we say it is charged. When a capacitor releases its energy, we say it is discharging.

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phục

  2. #2
   Tham gia
   24-12-2011
   Bài viết
   6
   Cảm ơn
   3
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Cô Giáo Chơi Ác Em Quá Các Bác Ơi.Xin Các Bác Giúp Đỡ

   Tụ xuất hiện để có hiệu lực truyền dòng điện xoay chiều (AC), trong khi thực sự không đi qua bất cứ điều gì. Đồng thời, khối chảy của hiện tại trực tiếp (DC)

   Trong hình thức cơ bản nhất của nó, một tụ điện được tạo thành 2 tấm vật liệu thực hiện (ví dụ đồng, nhôm, sắt), chia cho một mảnh vật liệu insulative (cho ví dụ mica, không khí, hoặc nhựa). Khi chúng tôi áp dụng một điện thế hai tấm, điện sẽ muốn thu hút và bắt đầu từ một tấm khác, nhưng các chất cách điện sẽ hoạt động như lớp màng, và ngăn chặn dòng chảy của điện. Vì lý do này, một tụ điện chặn dòng chảy của DC. Khi sức mạnh được áp dụng, một số lượng nhất định của các điện tử trên một tấm sẽ được thu hút vào mặt tích cực của pin. Các điện tử, để lại các tấm sẽ để lại nó với một thiếu hụt của các điện tử, và đĩa sẽ được tích điện dương.

   Đồng thời, các điện tử từ mặt tiêu cực của pin sẽ thấy điện tích dương trên đĩa, và muốn di chuyển về phía nó. Khi những electron này để lại mặt tiêu cực của pin, họ sẽ đi qua bóng đèn của chúng tôi, và ánh sáng. Chúng tôi sẽ nhận thấy, tuy nhiên nó chỉ có đèn chiếu sáng cho một thời điểm .... chỉ là một phân chia thứ hai! Tại sao? Bởi vì giữa hai bản của tụ điện là một chất cách điện, và trong khi các điện tử về mặt tiêu cực có thể được thu hút vào các tấm mặt tích cực, dòng điện không thể vượt qua thông qua chất cách điện. Vì vậy, ánh sáng nhấp nháy của chúng tôi cho chỉ một giây, và sau đó đi ra ngoài.

   Bây giờ nếu chúng ta đảo ngược các cực của pin, chúng ta thấy rằng điều tương tự xảy ra một lần nữa, chỉ có ngược lại. Khi sức mạnh được áp dụng, các điện tử trên các tấm negativly tính của tụ điện sẽ được thu hút vào mặt tích cực của pin. Khi các electron rời khỏi tấm, nó sẽ để lại sự thiếu hụt của các điện tử, và các tấm trước đây là tiêu cực sẽ trở nên tích điện dương. Đồng thời, các điện tử từ mặt tiêu cực của pin sẽ di chuyển về hướng các tấm tích điện dương cho đến khi đu tấm tích cực tiêu cực.


   Lưu ý rằng trong các ví dụ, biểu tượng đồ cho tụ điện là rất tương tự như của pin. Có lý do cho việc này. Trong một pin, chúng tôi có 2 (hoặc nhiều) tấm dẫn điện được phân chia bởi một số loại vật liệu dialectric (thường là một acid). Trong một tụ điện, chúng ta có 2 (hoặc nhiều) tấm chia cho một số loại vật liệu dialectric - một chất cách điện. Pin có khả năng để tạo ra điện hóa học, và có thể lưu trữ năng lượng trong thời gian dài của thời gian. Trong khi một tụ điện không "tạo ra" điện, nó có một số "lưu trữ" tuyệt vời khả năng, như chúng ta sẽ thảo luận ngay bây giờ.

   Nhớ lại rằng khi chúng ta áp dụng sức mạnh để các mạch tụ điện / đèn, dòng điện chảy ngay lập tức từ một phía của pin và thắp sáng ngọn đèn cho một thời điểm, nhưng sau đó ánh sáng đi ra ngoài? Những gì đã diễn ra, trong khi các dòng điện chảy, tiềm năng đã được xây dựng trên bề mặt của tấm của các tụ điện. Miễn là việc xây dựng giữ tiềm năng, hiện tại vẫn tiếp tục chảy, và ánh sáng vẫn còn thắp sáng. Tại một số điểm, tuy nhiên, tụ điện đạt NĂNG LỰC tối đa để tổ chức một tiềm năng điện. Nói cách khác, nó đạt đến giới hạn điện áp cao điểm của nó, và chúng tôi nói tụ điện được sạc đầy. Nếu tại thời điểm này, chúng tôi đã tháo pin ra khỏi mạch, tụ điện, trong lý thuyết, sẽ vẫn miễn phí đầy đủ indefinately.
   Nếu tại thời điểm này, chúng ta quá thiếu các dây giữa các tụ điện và bóng đèn, như vậy mà nó hình thành một mạch hoàn chỉnh, đèn ánh sáng chỉ trong một giây ..... KHÔNG CÓ Pin. Trường hợp năng lượng đến từ ánh sáng đèn nếu pin không được kết nối? Câu trả lời nằm trong một trong các thuộc tính phép thuật của các tụ điện .... nó có thể lưu trữ năng lượng! Khi năng lượng được lưu trữ trong một tụ điện, chúng tôi nói đó phải trả. Khi một tụ điện giải phóng năng lượng của nó, chúng tôi nói rằng nó được thải.

  3. #3
   Tham gia
   03-08-2011
   Bài viết
   14
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Cô Giáo Chơi Ác Em Quá Các Bác Ơi.Xin Các Bác Giúp Đỡ

   Mấy bài này dùng phần mềm dịch đc mà.

  4. #4
   Tham gia
   11-04-2012
   Địa chỉ
   HCM
   Bài viết
   173
   Cảm ơn
   17
   Được cảm ơn 44 lần, trong 42 bài

   Mặc định Ðề: Cô Giáo Chơi Ác Em Quá Các Bác Ơi.Xin Các Bác Giúp Đỡ

   Hình như dùng google thì đã được 80% rùi, còn 20% là tự nghiêng cứu thôi.
   a

  5. #5
   Tham gia
   25-02-2010
   Bài viết
   35
   Cảm ơn
   13
   Được cảm ơn 15 lần, trong 9 bài

   Mặc định Ðề: Cô Giáo Chơi Ác Em Quá Các Bác Ơi.Xin Các Bác Giúp Đỡ

   =)) 100% là google.đọc là biết liền.KHông tin các bác cứ lên google mà dịch. chả có gì cao siêu ở đây cả :))

  6. #6
   Tham gia
   21-12-2011
   Bài viết
   36
   Cảm ơn
   44
   Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

   Mặc định Ðề: Cô Giáo Chơi Ác Em Quá Các Bác Ơi.Xin Các Bác Giúp Đỡ

   Cái này dung google search là ra đa phần, còn lại mình tự sắp xếp lại rồi hiểu là được mà

  7. #7
   Tham gia
   18-04-2012
   Bài viết
   78
   Cảm ơn
   50
   Được cảm ơn 14 lần, trong 11 bài

   Mặc định Ðề: Cô Giáo Chơi Ác Em Quá Các Bác Ơi.Xin Các Bác Giúp Đỡ

   Không biết các bác có chém gió không?
   Các bác post nói đểu thì ok còn nói thực lòng thì thật tình bó tay với cogiaomeocon; hoangha87cntt
   Còn kid_boylxag Bác đùa hay thật đấy, Bác khâm phục gì thì chỉ em với
   Thực tình mà nói bài dịch này chả có gì là khó cả, nó quá cơ bản cả về nội dung, ngữ pháp, cấu trúc câu; từ vựng...... (bác nào thích chém em đoạn này thì chém, đừng bảo em dịch thử một đoạn nhá, em không dịch đâu)
   Dịch thuật cái gì đi chăng nữa mà dựa vào google translation là sai lầm, còn mất thời gian hơn tự tra từ và dịch, nếu không nắm được một phần nội dung mà bài viết đang nói về cái gì, lĩnh vực gì thì làm sao mà dịch nổi mặc dù từ mới biết tuốt, chỉ xét đến khía cạnh dịch cho ra hồn cái nội dung thôi chứ chưa nói đến câu chữ nó đọc phải xuôi phải nuột. Nói gì cho xa như mấy em phiên dịch công ty mình, dân ngoại ngữ xịn cứng nhưng mà mỗi lần dịch liên quan đến sản xuất, đến kỹ thuật là mấy em ý chỉ có khóc, dịch xong mình đọc cũng khóc, pó tay

  8. #8
   Tham gia
   26-08-2012
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Dịch đoạn dài này giúp em với ạ, huhuhu

   dùng phần mềm dịch là okie thui.

  9. #9
   Tham gia
   01-09-2010
   Bài viết
   872
   Cảm ơn
   98
   Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài

   Mặc định Ðề: Dịch đoạn dài này giúp em với ạ, huhuhu

   Chào các ban! Mình không dịch được hoặc dịch siêu chăng nữa nhưng ý nghĩa của sự giúp đở là tấm lòng, chứ đâu phải tôi dịch bằng google, phần mềm....hay tự dịch rồi để được khen là siêu, đẳng cấp. Nếu các bạn nghĩ việc giúp nhau dịch một đoạn để chứng tỏ đẳng cấp về tiếng Anh thì đành bó tay, Nhưng đừng quên tiếng Việt và cách ứng xử của người Việt các bạn nhé.
   thangks@webdien.com

  10. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


  11. #10
   Tham gia
   22-03-2012
   Bài viết
   45
   Cảm ơn
   23
   Được cảm ơn 36 lần, trong 16 bài

   Mặc định Ðề: Dịch đoạn dài này giúp em với ạ, huhuhu

   Trích dẫn Gửi bởi thang KS Xem bài viết
   Chào các ban! Mình không dịch được hoặc dịch siêu chăng nữa nhưng ý nghĩa của sự giúp đở là tấm lòng, chứ đâu phải tôi dịch bằng google, phần mềm....hay tự dịch rồi để được khen là siêu, đẳng cấp. Nếu các bạn nghĩ việc giúp nhau dịch một đoạn để chứng tỏ đẳng cấp về tiếng Anh thì đành bó tay, Nhưng đừng quên tiếng Việt và cách ứng xử của người Việt các bạn nhé.
   Sự giúp đỡ ở đây là tấm lòng thôi, các bạn sinh viên lúc này lười quá, mấy cái này là ngữ pháp căn bản mà, đem lên google dịch với mày mò xíu được thôi, còn đoạn nào khó quá hay nhiều từ chuyên ngành quá cứ mang lên mà hỏi :P
   Cứ gọi em là Mưa, vì đơn giản em chỉ là một cơn Mưa.

  Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Bộ lưu điện Santak bị chập chờn kiểu gì ý ạ? huhuhu ???
   Bởi bienkiem2 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
   Trả lời: 29
   Bài cuối: 22-07-2014, 07:46
  2. Trợ giúp - "thí nghiệm MBA"!EM CẦN GIÚP TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU!HUHUHU!
   Bởi hanquocus trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 05-06-2012, 17:17
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016