chào các anh chị ạ!
em có một vấn đề muốn hỏi các anh chị ạ
Tại sao ma Oát mét tác dụng,oát mét phản kháng,Oát mét tác dụng tự ghi,Oát mét phản kháng tự ghi thì chỉ tieu thụ thành phần công suất tác dụng.
Còn Oát giờ kế tác dụng,Oát giờ kế phản kháng thì lại tiêu thụ cả công suất tác dụng và phản kháng ạ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: