Hiện tại em cần làm sơ đồ cấp nguồn và đk cho 5 trạm bơm. Mỗi trạm bơm gồm 2 hệ thống Spinkler và Hydrant.
Thông số các trạm bơm như sau ạ:
Sprinkler Q= 207m3/h, H=87m

Trạm 2:Hydrant Q=128m3/h, H=85m
Sprinkler Q= 311m3/h, H=75m

Trạm 3:Hydrant Q=155m3/h, H=96m
Sprinkler Q= 362,9m3/h, H=88m

Trạm 4:Hydrant Q=137m3/h, H=102m
Sprinkler Q= 103,7m3/h, H=46m

Trạm 5:Hydrant Q=137m3/h, H=94m
Sprinkler Q= 207m3/h, H=63m

Em định thiết kế mỗi trạm bơm 1 tủ cấp nguồn chung và 2 tủ đk riêng biệt. Tuy nhiên việc chọn bơm dự phòng là bơm điện hay bơm diesel thì hợp lý hơn (em có nguồn dự phòng đến tủ trạm bơm định dùng bơm điện nhưng theo tiêu chuẩn NFPA nó lại có yêu cầu dự phòng bơm diesel)? (chủ yếu là chữa cháy cho nhà xưởng hàng hóa và nhà xưởng sửa chữa)
Em chưa biết chọn công suất điện như thế nào?
Cho em hỏi trong công thức Ph = q ρ g h / (3.6 106) và Ps = Ph / η (nguồn engineeringtoolbox.com/pumps-power-d_505 ) thì η bằng bao nhiêu ạ? em lấy bằng 0,8 có đc k ạ?
Nếu trong trường hợp tính ra công suất điện khoảng 110kW thì mình chọn 2 máy 55kW có đc k ạ? Như thế thì sơ đồ đk có cần lưu ý gì k ạ? Sơ đồ đk trạm bơm Hydant và Sprinkler cơ bản khác nhau ở chỗ nào ạ?

Hệ thống Spinkler em định làm thiết kế kiểu Hệ thống ướt (Wet Pipe System) Nếu thế cần có lưu ý gì trong sơ đồ đk không ạ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: